• +420 605 41 77 72
  • kodejska@gnb.cz

Fyzika - Témata seminárních prací

Fyzika - Seminární práce


Co se naučíte při psaní seminární práce

Důvodů, proč si zkusit napsat seminární práci je několik: naučíte se pracovat s odborným textem, formulovat vlastní myšlenky a názory, citovat literaturu, seznámíte se s pravidly, která posléze využijete při psaní bakalářské nebo diplomové práce na kterékoliv vysoké škole.


Jak seminární práci NEpsat ...

Pokud někdo provede pouhé Ctrl+C na internetu a Ctrl+V ve Wordu, nejedná se o jeho seminární práci, ale o tzv.plagiátorství, které je na většine VŠ trestáno vyloučením ze studia.


Jak seminární práci NApsat ...


Krok 1. - rešerše zdrojů - vyhledat na internetu a ve vědecké knihovně (nejbližší je v HK) co už na dané téma napsal někdo jiný, abyste zbytečně "neobjevovali objevené".

Krok 2. - rozdělení práce do kapitol - vymyslet názvy pro jednotlivé kapitoly, popřemýšlet o celkovém obsahu a pojetí práce, pečlivě si přečíst oboje pravidla uvedená výše (zabere to cca 30 minut, ale ušetří hodiny při případném předělávání)

Krok 3. - formulace vlastního textu v jednotlivých kapitolách - s využitím zdrojů (bibliografie) se pokusit vlastními slovy formulovat texty k jednotlivým kapitolám. Nezapomenout na konci každého bloku textu (někdy třeba jen odstavec, jindy celá kapitola) citovat zdroj, ze kterého jste informaci pro daný text čerpali. Zdroj lze např. citovat použitím čísla v hranatých závorkách, viz následující ukázka:
... kde Isaac Newton působil jako předseda Královské akademie věd [3]. V seznamu literatury na konci Vaší práce je pak uveden číselný seznam zdrojů:

Literatura


[1] ...
[2] ...
[3] Novák, J.: Dějiny fyziky, CD Press, Praha, 2007 ...


Krok 4. - vytvoření popisů všech obrázků a tabulek dle daných pravidel - každý obrázek nebo tabulka má mít svůj jednoznačný popisek. Detaily najdete ve výše uvedených typografických pravidlech.

Krok 5. - vytvoření obsahu - obsah umisťujeme na začátek práce před úvodní kapitolu

Krok 6. - vytvoření seznamu citované literatury, tzv. Bibliografie - seznam umisťujeme na konec práce za Závěr (Shrnutí)

Krok 7. - doplnit práci o Úvod a Závěr - Úvod následuje po Obsahu a píšeme do něj, o čem pojednává naše práce, jak je dělená, stručně napíšeme, co najdeme v jednotlivých hlavních kapitolách. Případně můžeme doplnit, co bychom chtěli v naší práci dokázat nebo ověřit.

Závěr - následuje po poslední kapitole a před Seznamem literatury. V Závěru zhodnotíme, čeho jsme v naší práci dosáhli, co jsme zjistili, co nás překvapilo, stručně shrneme výsledky našeho bádání a případně dodáme, v čem by bylo možné pokračovat a na co by mohl někdo další navázat.

Krok 8. - vytvoření titulní strany, prohlášení o samostatném vypracování práce, abstrakt - jak mohou vypadat tyto 3 stránky najdete v Typografických pravidlech. Tyto strany se NEČÍSLUJÍ a jsou zařazebny PŘED Obsahem.

Krok 9. - tisk a vazba práce - práci vytiskneme v čitelné kvalitě, pro naše potřeby stačí i v ekonomickém módu a svážeme kroužkovou vazbou. Nastavíme vhodné okraje, kvůli vazbě počítíme s pravým okrajem cca 3 cm.

Krok 10. - odevzdání - odevzáme VČAS v tištěné i digitální podobě na flash disku.

Téma práce

Upřesníme po vzájemné dohodě.

Social Media
Zaslat info mailem
Newsletter: