• +420 605 41 77 72
 • kodejska@gnb.cz

DISTANČNÍ VÝUKA

 

Konzultační hodiny (mimo dálkový rozvrh)

pondělí 8:00-8:45
úterý 12:30-13:15

 

Upload souboru v MS Teams přes službu SharePoint do daného adresáře

 

 

Jak si vytvořit z mobilního telefonu mikrofon pro PC

 

Podpora učitelům - náhrada klasické tabule: MS Teams + MS Whiteboard + Genius Mousepen i608X

 

 

Postup při vypracování a administraci DÚ, písemných prací

 1. Písemně vypracujte zadaný domácí úkol nebo písemku. Pokud nemůžete zadání vytisknout, přepište zadání úlohy znovu na papír.
 2. Každou stranu papíru čitelně podepište vpravo nahoře.
 3. Čas na vypracování každého úkolu/písemky je 45 minut, resp. 55 minut pro PUP.
 4. Pište tak, abyste se vešli na maximálně 3 stránky.
 5. Čas na administraci je 15 minut.
 6. Každou stranu vyfoťte kolmo shora mobilem. Pokud možno si v telefonu nastavte co nejmenší rozlišení, aby výsledná jedna fotografie měla cca 1 MB.
 7. Z fotografií vytvořte JEDNO PDF nebo JEDEN Word dokument!
 8. Soubor PDF, resp. Word dokument pojmenujte prijmeni_jmeno_DUxy.pdf(prijmeni_jmeno_DUxy.docx), kde xy je číslo úkolu, tedy např. Novak_Jan_DU1.pdf.
 9. V případě písemek jen prijmeni_jmeno.pdf (prijmeni_jmeno.docx)
 10. Přihlaste se do MS Teams
 11. Najděte svůj tým pro MF, klikněte na kanál Matematika, resp. Fyzika(pokud se zadání bude týkat fyziky), přejděte do protředí SharePoint a soubor PDF vložte do příslušného adresáře, podle toho, co se zrovna odevzdává.
 12. Uložení dokumentu ve formátu PDF v prostředí MS Word: Soubor - Uložit jako - Uložit jako typ: Formát PDF, viz obr níže.


Obr. 1 Uložení souboru do PDF

Social Media
Zaslat info mailem
Newsletter: