• +420 605 41 77 72
  • kodejska@gnb.cz

AKTUALITY TŘÍD

Filtrování

            

 

 

AC ALL Výsledná klasifikace

vloženo: 17.06.2020 20:06:13 platnost: 23.06.2020

Tak už máme pro letošní rok dobojováno, s výslednou klasifikaci s mírným komentářem se seznámíte v úterý 23.6.

Příloha: žádná


AC ALL Hádanka 6.

vloženo: 02.06.2020 14:06:31 platnost: 09.06.2020

Lev sní kupku sena za 3 dny, vlk za 5 dní a osel za 1 den. Jak dlouho jim bude trvat, než sní dohromady 2 kupky sena?

Příloha: žádná


4C FYZ Úkoly na červen + test z vlnění

vloženo: 02.06.2020 14:06:20 platnost: 26.06.2020

1) výpisky z kapitoly 3 Zvukové vlnění
2) vypočítat příklady na konci podkapitol

Test z kapitoly 2 Mechanické vlnění proběhne v úterý 9.6. při hodině.

Příloha: žádná


2A MAT Test ze stereometrie

vloženo: 02.06.2020 14:06:09 platnost: 16.06.2020

Test z kompletní stereometrie proběhne v úterý 16.9. při hodině.

Součástí testu - výběr ze 4 odpovědí - bude jak teorie, tak polohové a metrické úlohy, a základní výpočty objemů a povrchů těles.

Příloha: žádná


4C MAT Test ze stereometrie

vloženo: 02.06.2020 14:06:09 platnost: 16.06.2020

Test z kompletní stereometrie proběhne v úterý 16.9. při hodině.

Součástí testu - výběr ze 4 odpovědí - bude jak teorie, tak polohové a metrické úlohy, a základní výpočty objemů a povrchů těles.

Příloha: žádná


2A MAT Kontrola výpisků v pondělí 1.6. 14:00

vloženo: 29.05.2020 11:05:26 platnost: 01.06.2020

Vybraní žáci mi prosím odevzdají komplet výpisky z celé Stereometrie. Seznam pošlu mailem.

Výpisky odevzdejte ve formátu PDF do složky Kontrola_prace_3 nejpozději v pondělí 1.6. do 14:00.

Příloha: žádná


4C MAT Kontrola výpisků v pondělí 1.6. 14:00

vloženo: 29.05.2020 11:05:26 platnost: 01.06.2020

Vybraní žáci mi prosím odevzdají komplet výpisky z celé Stereometrie. Seznam pošlu mailem.

Výpisky odevzdejte ve formátu PDF do složky Kontrola_prace_3 nejpozději v pondělí 1.6. do 14:00.

Příloha: žádná


2A MAT Úkoly na červen do 16.6.

vloženo: 28.05.2020 12:05:40 platnost: 21.06.2020

Z učebnice Stereometrie vypsat teorii dle následujících stran a vypočítat následující příklady.

Teorie (včetně obrázků): 123-129, 134-136, 142 - kuželosečky (bude třeba v příštím roce), 145-146, 149-177 (vzorce pro objem a povrch).

Příklady: 133/14,16,18
141/4 řešený, 146/5 řešený
148/22,23,34
151/39,40,42,43
153/1 řešený
162-3/46,47,52,54
167/1 řešený
180-3/72,74,78,79,81,83,87,89,92,93

V pondělí 22.6. do 12:00 proběhne namátková kontrola, seznam odevzdávajících pošlu do mailu.

Příloha: žádná


4C MAT Úkoly na červen do 16.6.

vloženo: 28.05.2020 12:05:40 platnost: 21.06.2020

Z učebnice Stereometrie vypsat teorii dle následujících stran a vypočítat následující příklady.

Teorie (včetně obrázků): 123-129, 134-136, 142 - kuželosečky (bude třeba v příštím roce), 145-146, 149-177 (vzorce pro objem a povrch).

Příklady: 133/14,16,18
141/4 řešený, 146/5 řešený
148/22,23,34
151/39,40,42,43
153/1 řešený
162-3/46,47,52,54
167/1 řešený
180-3/72,74,78,79,81,83,87,89,92,93

V pondělí 22.6. do 12:00 proběhne namátková kontrola, seznam odevzdávajících pošlu do mailu.

Příloha: žádná


1A ALL Kontrola výpisků v pondělí 8.6. 14:00

vloženo: 28.05.2020 08:05:53 platnost: 08.06.2020

Vybraní žáci (seznam pošlu mailem ve čtvrtek 4.6.) odevzdají prosím do příslušných adresářů v SharePointu zápisky z matematiky i fyziky.

Matematika: rovnice s parametrem, vzorová RP

Fyzika: Mechanika kapalin a plynů od 3. podkapitoly, příklady, řešené příklady z online sbírky úloh.

Příloha: žádná


3C ALL Kontrola výpisků v pondělí 8.6. 14:00

vloženo: 28.05.2020 08:05:53 platnost: 08.06.2020

Vybraní žáci (seznam pošlu mailem ve čtvrtek 4.6.) odevzdají prosím do příslušných adresářů v SharePointu zápisky z matematiky i fyziky.

Matematika: rovnice s parametrem, vzorová RP

Fyzika: Mechanika kapalin a plynů od 3. podkapitoly, příklady, řešené příklady z online sbírky úloh.

Příloha: žádná


1A MAT Ročníková práce online

vloženo: 28.05.2020 08:05:44 platnost: 16.06.2020

Ročníkovou práci vyzkoušíme v online verzi ve úterý 16.6. v hodině matematiky.

Příloha: žádná


3C MAT Ročníková práce online

vloženo: 28.05.2020 08:05:44 platnost: 16.06.2020

Ročníkovou práci vyzkoušíme v online verzi ve úterý 16.6. v hodině matematiky.

Příloha: žádná


1A FYZ Test z mechaniky kapalin

vloženo: 28.05.2020 08:05:40 platnost: 09.06.2020

Test si napíšeme v úterý 9.6. v hodině matematiky.

Příloha: žádná


3C FYZ Test z mechaniky kapalin

vloženo: 28.05.2020 08:05:40 platnost: 09.06.2020

Test si napíšeme v úterý 9.6. v hodině matematiky.

Příloha: žádná


AC ALL Hádanka 5.

vloženo: 19.05.2020 17:05:51 platnost: 26.05.2020

Na morovém sloupu poblíž Broumovských stěn, jehož autorem je známý sochař Jan Brokof, je tento nápis:

gLorIae
MatrIs DoLorosae
statVa
ereCta est

Co znamená tento text a v kterém roce byl sloup postaven? Která významná vysoká škola byla v tomto roce založena?

Příloha: žádná


2A MAT Kontrola výpisků v pondělí 18.5. 9:00

vloženo: 11.05.2020 15:05:58 platnost: 18.05.2020

V pondělí mi vybraní žáci (seznam pošlu emailem) odevzdají ke kontrole výpisky ze stereometrie (komplet teorie) a zápis příkladů z polohových úloh 2.35 a-c, 2.36 a-d, 2.40 a-c.

Vybraní žáci 4.C odevzdají také výpisky z fyziky z kapitol 2.1 až 2.4 Mechanického vlnění + příklady k těmto kapitolám.

Výpisky odevzdejte, prosím, ve formátu PDF do složky Kontrola_prace_2 (4.C zvlášť M a F)

Příloha: žádná


4C MAT Kontrola výpisků v pondělí 18.5. 9:00

vloženo: 11.05.2020 15:05:58 platnost: 18.05.2020

V pondělí mi vybraní žáci (seznam pošlu emailem) odevzdají ke kontrole výpisky ze stereometrie (komplet teorie) a zápis příkladů z polohových úloh 2.35 a-c, 2.36 a-d, 2.40 a-c.

Vybraní žáci 4.C odevzdají také výpisky z fyziky z kapitol 2.1 až 2.4 Mechanického vlnění + příklady k těmto kapitolám.

Výpisky odevzdejte, prosím, ve formátu PDF do složky Kontrola_prace_2 (4.C zvlášť M a F)

Příloha: žádná


1A FYZ Úkoly na období 16.5.-7.6.

vloženo: 11.05.2020 14:05:50 platnost: 07.06.2020

1) Výpisky z kapitoly Mechanika kapalin a plynů podle Studentova minima a učebnice, podkapitoly 7. až 10.:
- Proudění kapalin a plynů, rovnice spojitosti
- Bernoulliho rovnice, hydrodynamický paradox
- Proudění reálné tekutiny
- Obtékání těles reálnou tekutinou, aerodynamika

Pouhý tisk Studentova minima se nepovažuje za "výpisky", tedy za splnění úkolu.

2) vypočítat příklady na konci podkapitol v učebnici (celkem 9 úloh)

3) projít řešené úlohy z hydrodynamiky na http://www.matfyz.eu/dokumenty/sminimum/1A3C-hydrostatika-dynamika-resene-ulohy.pdf

4) projít si model Corinth: průtok vody v potrubí

5) zopakovat si učivo celé kapitoly Mechanika kapalin a plynů na test, který proběhne v týdnu 8.6.-12.6.

Příloha: žádná


3C FYZ Úkoly na období 16.5.-7.6.

vloženo: 11.05.2020 14:05:50 platnost: 07.06.2020

1) Výpisky z kapitoly Mechanika kapalin a plynů podle Studentova minima a učebnice, podkapitoly 7. až 10.:
- Proudění kapalin a plynů, rovnice spojitosti
- Bernoulliho rovnice, hydrodynamický paradox
- Proudění reálné tekutiny
- Obtékání těles reálnou tekutinou, aerodynamika

Pouhý tisk Studentova minima se nepovažuje za "výpisky", tedy za splnění úkolu.

2) vypočítat příklady na konci podkapitol v učebnici (celkem 9 úloh)

3) projít řešené úlohy z hydrodynamiky na http://www.matfyz.eu/dokumenty/sminimum/1A3C-hydrostatika-dynamika-resene-ulohy.pdf

4) projít si model Corinth: průtok vody v potrubí

5) zopakovat si učivo celé kapitoly Mechanika kapalin a plynů na test, který proběhne v týdnu 8.6.-12.6.

Příloha: žádná


AC ALL Hádanka 4.

vloženo: 11.05.2020 10:05:50 platnost: 18.05.2020

Mezi číslice vložte taková znaménka početních operací, aby platila rovnost:
a) 1 234 = 2
b) 12 345 = 2
c) 123 456 = 2
d) 1 234 567 = 2
e) 12 345 678 = 2

Vzorová ukázka:
zadání: 123 = 1
řešení: (1+2):3 = 1

Příloha: žádná


AC ALL Hádanka 3.

vloženo: 05.05.2020 07:05:56 platnost: 12.05.2020

Do koleček v jednotlivých rozích krychle zapište číslice 1 až 7 tak, aby součet na každé stěně spolu s nakreslenými tečkami byl vždy 16. Využít je třeba všechny číslice a nesmí se opakovat.

Příloha: ../prostudenty/hadanka3.jpg


4C FYZ Úkoly na květen

vloženo: 27.04.2020 20:04:40 platnost: 31.05.2020

1) Výpisky z kapitoly Mechanické vlnění 2.1 až 2.8

2) Vyřešit úlohy na konci podkapitol

3) Projít modely Corinth týkající se mechanického vlnění

4) Projít řešené příklady ze sbírky řešených úloh a zapsat do sešitu str.30-53 úlohy 1-14, 21-23 v http://www.matfyz.eu/dokumenty/sbirky_uloh/F_Sbirka_resenych_uloh_kmitani_vlneni.pdf

Příloha: žádná


2A MAT Úkoly na květen

vloženo: 27.04.2020 20:04:29 platnost: 31.05.2020

1.5.-7.5.
1) s využitím prezentací udělat výpisky do sešitu
a) polohové vlastnosti přímek a rovin v prostoru
b) metrické vlastnosti přímek a rovin v prostoru

8.5.-31.5.
2) zapsat a narýsovat do sešitu všechny řešené úlohy z prezentací
a) úlohy na polohové vlastnosti - řezy krychle a jehlanu
b) úlohy na metrické vlastnosti - pozor(!) jsou tam 2 strany příkladů

Kontrola práce proběhne první týden v červnu, provedení bude ještě upřesněno.

Příloha: žádná


4C MAT Úkoly na květen

vloženo: 27.04.2020 20:04:29 platnost: 31.05.2020

1.5.-7.5.
1) s využitím prezentací udělat výpisky do sešitu
a) polohové vlastnosti přímek a rovin v prostoru
b) metrické vlastnosti přímek a rovin v prostoru

8.5.-31.5.
2) zapsat a narýsovat do sešitu všechny řešené úlohy z prezentací
a) úlohy na polohové vlastnosti - řezy krychle a jehlanu
b) úlohy na metrické vlastnosti - pozor(!) jsou tam 2 strany příkladů

Kontrola práce proběhne první týden v červnu, provedení bude ještě upřesněno.

Příloha: žádná


3C MAT Úkoly na květen

vloženo: 27.04.2020 19:04:39 platnost: 31.05.2020

1.5.-15.5.
1) z video-hodin zapsat do sešitu příklady na rovnice s parametrem (videa budou k dispozici do 30.4.)

2) vyřešit do sešitu příklady z učebnice 195-197/7.1, 7.3, 7.4, 7.6, 7.7, 7.10, 7.12, 7.16

Kontrola plnění úkolů proběhne v pondělí 18.5. do 14:00 odevzdáním ofoceného sešitu ve formátu PDF přes SharePoint do složky Kontrola_prace_2

16.5.-31.5.
3) projít ukázkovou ročníkovou práci http://www.matfyz.eu/vzorove_testy.php a příklady zapsat do sešitu

Příloha: žádná


1A MAT Úkoly na květen

vloženo: 27.04.2020 19:04:39 platnost: 31.05.2020

1.5.-15.5.
1) z video-hodin zapsat do sešitu příklady na rovnice s parametrem (videa budou k dispozici do 30.4.)

2) vyřešit do sešitu příklady z učebnice 195-197/7.1, 7.3, 7.4, 7.6, 7.7, 7.10, 7.12, 7.16

Kontrola plnění úkolů proběhne v pondělí 18.5. do 14:00 odevzdáním ofoceného sešitu ve formátu PDF přes SharePoint do složky Kontrola_prace_2

16.5.-31.5.
3) projít ukázkovou ročníkovou práci http://www.matfyz.eu/vzorove_testy.php a příklady zapsat do sešitu

Příloha: žádná


2A MAT Hádanka 2.

vloženo: 27.04.2020 19:04:21 platnost: 04.05.2020

Vytvořte matematickým výrazem číslo milion z
a) pěti číslic 5 (z pěti pětek)
b) pěti číslic 6 (z pěti šestek)

Příloha: žádná


3C MAT Hádanka 2.

vloženo: 27.04.2020 19:04:21 platnost: 04.05.2020

Vytvořte matematickým výrazem číslo milion z
a) pěti číslic 5 (z pěti pětek)
b) pěti číslic 6 (z pěti šestek)

Příloha: žádná


4C MAT Hádanka 2.

vloženo: 27.04.2020 19:04:21 platnost: 04.05.2020

Vytvořte matematickým výrazem číslo milion z
a) pěti číslic 5 (z pěti pětek)
b) pěti číslic 6 (z pěti šestek)

Příloha: žádná


1A MAT Hádanka 2.

vloženo: 27.04.2020 19:04:21 platnost: 04.05.2020

Vytvořte matematickým výrazem číslo milion z
a) pěti číslic 5 (z pěti pětek)
b) pěti číslic 6 (z pěti šestek)

Příloha: žádná


1A MAT Hádanka 1.

vloženo: 24.04.2020 11:04:27 platnost: 30.04.2020

První úspěšný řešitel z každé třídy získá malou jedničku.

Příloha: ../prostudenty/hadanka1.pdf


2A MAT Hádanka 1.

vloženo: 24.04.2020 11:04:27 platnost: 30.04.2020

První úspěšný řešitel z každé třídy získá malou jedničku.

Příloha: ../prostudenty/hadanka1.pdf


3C MAT Hádanka 1.

vloženo: 24.04.2020 11:04:27 platnost: 30.04.2020

První úspěšný řešitel z každé třídy získá malou jedničku.

Příloha: ../prostudenty/hadanka1.pdf


4C MAT Hádanka 1.

vloženo: 24.04.2020 11:04:27 platnost: 30.04.2020

První úspěšný řešitel z každé třídy získá malou jedničku.

Příloha: ../prostudenty/hadanka1.pdf


1A MAT Oprava 3. ČP

vloženo: 16.04.2020 09:04:43 platnost: 22.04.2020

Na správné řešení příkladů ze 3. ČP se můžete podívat v PDF v příloze.

Všichni zapište do sešitů opravu své skupiny, tedy všech 5 příkladů, do středy 22.4.

Příloha: ../prostudenty/1a3c-3cp-reseni.pdf


3C MAT Oprava 3. ČP

vloženo: 16.04.2020 09:04:43 platnost: 22.04.2020

Na správné řešení příkladů ze 3. ČP se můžete podívat v PDF v příloze.

Všichni zapište do sešitů opravu své skupiny, tedy všech 5 příkladů, do středy 22.4.

Příloha: ../prostudenty/1a3c-3cp-reseni.pdf


2A MAT Kontrolní DÚ2

vloženo: 15.04.2020 13:04:34 platnost: 27.04.2020

Místo plánované 3.čtvrtletní práce odevzdejte přes SharePoint do pondělí 27.4. do 12:00 vypracované cvičné geometrické úlohy, které byly zadány v rámci přípravy na čtvrtletní práci.

Odevzdat můžete samozřejmě i dříve než 27.4. a po minulých zkušenostech to nenechejte na poslední chvíli. Práce odevzdané po termínu nebudu hodnotit.

Příloha: žádná


4C MAT Kontrolní DÚ2

vloženo: 15.04.2020 13:04:34 platnost: 27.04.2020

Místo plánované 3.čtvrtletní práce odevzdejte přes SharePoint do pondělí 27.4. do 12:00 vypracované cvičné geometrické úlohy, které byly zadány v rámci přípravy na čtvrtletní práci.

Odevzdat můžete samozřejmě i dříve než 27.4. a po minulých zkušenostech to nenechejte na poslední chvíli. Práce odevzdané po termínu nebudu hodnotit.

Příloha: žádná


1A FYZ Přezkoušení z fyziky

vloženo: 14.04.2020 12:04:35 platnost: 24.04.2020

Příští týden 20.-24.4. při hodině fyziky provedeme krátké přezkoušení látky Mechanika tuhého tělesa krátkým cca 10-15 minutovým testem. Instrukce obdržíte přímo v hodině.

Rozhodl jsem se tak kvůli tomu, že nejsem zcela spokojený s prací některých žáků při vypracovávání zápisků z fyziky.

Příloha: žádná


3C FYZ Přezkoušení z fyziky

vloženo: 14.04.2020 12:04:35 platnost: 24.04.2020

Příští týden 20.-24.4. při hodině fyziky provedeme krátké přezkoušení látky Mechanika tuhého tělesa krátkým cca 10-15 minutovým testem. Instrukce obdržíte přímo v hodině.

Rozhodl jsem se tak kvůli tomu, že nejsem zcela spokojený s prací některých žáků při vypracovávání zápisků z fyziky.

Příloha: žádná


1A FYZ Úkoly na období 14.4.-15.5.

vloženo: 13.04.2020 17:04:48 platnost: 15.05.2020

1) Výpisky z kapitoly Mechanika kapalin a plynů podle Studentova minima a učebnice, podkapitoly 1. až 6.:
- Vlastnosti kapalin a plynů
- Tlak, Pascalův zákon
- Tlak v kapalinách vyvolaný tíhovou silou (hydrostatická síla, hydrostatický tlak)
- Vztlaková síla, Archimédův zákon

Pouhý tisk Studentova minima se nepovažuje za "výpisky", tedy za splnění úkolu.

2) vypočítat příklady na konci podkapitol v učebnici

3) projít řešené úlohy z hydrostatiky na http://www.matfyz.eu/dokumenty/sminimum/1A3C-hydrostatika-dynamika-resene-ulohy.pdf

4) projít si modely Corinth týkající se mechaniky kapalin

Příloha: žádná


3C FYZ Úkoly na období 14.4.-15.5.

vloženo: 13.04.2020 17:04:48 platnost: 15.05.2020

1) Výpisky z kapitoly Mechanika kapalin a plynů podle Studentova minima a učebnice, podkapitoly 1. až 6.:
- Vlastnosti kapalin a plynů
- Tlak, Pascalův zákon
- Tlak v kapalinách vyvolaný tíhovou silou (hydrostatická síla, hydrostatický tlak)
- Vztlaková síla, Archimédův zákon

Pouhý tisk Studentova minima se nepovažuje za "výpisky", tedy za splnění úkolu.

2) vypočítat příklady na konci podkapitol v učebnici

3) projít řešené úlohy na http://www.matfyz.eu/dokumenty/sminimum/1A3C-hydrostatika-dynamika-resene-ulohy.pdf

4) projít si modely Corinth týkající se mechaniky kapalin

Příloha: žádná


2A MAT Úkoly na období 14.4.-30.4.

vloženo: 13.04.2020 17:04:33 platnost: 30.04.2020

1) opakování na 3. čtvrtletní práci 27.4. - vypracování a případná konzultace cvičných úloh

2) Nastudovat volné rovnoběžné promítání (VRP) dle video hodiny (objeví se do 24.4.)

3) narýsovat základní tělesa ve VRP: krychle, kvádr, pravidelný 4-boký jehlan, pravidelný 6-boký jehlan, válec, kužel

Příloha: žádná


4C MAT Úkoly na období 14.4.-30.4.

vloženo: 13.04.2020 17:04:33 platnost: 30.04.2020

1) opakování na 3. čtvrtletní práci 27.4. - vypracování a případná konzultace cvičných úloh

2) Nastudovat volné rovnoběžné promítání (VRP) dle video hodiny (objeví se do 24.4.)

3) narýsovat základní tělesa ve VRP: krychle, kvádr, pravidelný 4-boký jehlan, pravidelný 6-boký jehlan, válec, kužel

Příloha: žádná


4C FYZ Úkoly na období 14.4.-30.4.

vloženo: 13.04.2020 16:04:45 platnost: 30.04.2020

1) výpisky z kapitol Nucené kmitání a Rezonance

2) vyřešit příklady na konci kapitol

3) příprava na test 21.4. - opakování

4) projít příklady ze sbírky řešených úloh - kmity

Příloha: žádná


1A MAT Úkoly na období 14.4.-30.4.

vloženo: 13.04.2020 16:04:21 platnost: 30.04.2020

V tomto období vás čekají rovnice řešené pomocí substituce.

Úkoly:

1) zapsat do sešitů a prostudovat vzorové příklady z video hodin

2) vypočítat příklady z učebnice: 183/39,40,41,43ab

Příloha: žádná


3C MAT Úkoly na období 14.4.-30.4.

vloženo: 13.04.2020 16:04:21 platnost: 30.04.2020

V tomto období vás čekají rovnice řešené pomocí substituce.

Úkoly:

1) zapsat do sešitů a prostudovat vzorové příklady z video hodin

2) vypočítat příklady z učebnice: 183/39,40,41,43ab

Příloha: žádná


2A MAT Pokyny ke 3. čtvrtletní práci

vloženo: 08.04.2020 10:04:09 platnost: 27.04.2020

3. čtvrtletní práce proběhne v pondělí 27.4.2020 v 11:00.

Zadání příkladů bude uveřejněno na stránkách matfyz.eu pod Kontrolními DÚ.

Výsledné PDF uložíte přes SharePoint do příslušného adresáře v kanálu matematiky v Teams.

Cvičné příklady přikládám v příloze. Pokud by někdo potřeboval konzultovat postup, domluvíme se přes mail na termínu konference v Teams.

Příloha: ../prostudenty/gnb-2a4c-priklady-procviceni-3ctvrtletni-prace.pdf


4C MAT Pokyny ke 3. čtvrtletní práci

vloženo: 08.04.2020 10:04:09 platnost: 27.04.2020

3. čtvrtletní práce proběhne v pondělí 27.4.2020 v 11:00.

Zadání příkladů bude uveřejněno na stránkách matfyz.eu pod Kontrolními DÚ.

Výsledné PDF uložíte přes SharePoint do příslušného adresáře v kanálu matematiky v Teams.

Cvičné příklady přikládám v příloze. Pokud by někdo potřeboval konzultovat postup, domluvíme se přes mail na termínu konference v Teams.

Příloha: ../prostudenty/gnb-2a4c-priklady-procviceni-3ctvrtletni-prace.pdf


4C FYZ Sbírka řešených příkladů: kmitání a vlnění

vloženo: 07.04.2020 18:04:04 platnost: 30.06.2020

V příloze máte sbírku řešených příkladů na kmitání a současně i na vlnění, které nás teprve čeká.
Podobné úlohy se mohou vyskytnout v testu, doporučuji si je projít.

Příloha: ../prostudenty/f_sbirka_resenych_uloh_kmitani_vlneni.pdf


2A ALL Kontrola výpisků do středy 8.4. 14:00

vloženo: 03.04.2020 16:04:14 platnost: 08.04.2020

Do středy 8.4. 14:00 mi prosím v Teams do složky Kontrola_prace_1 nahrajte zvlášť video za matematiku a zvlášť video za fyziku (platí jen pro 4.C) do příslušného kanálu přes SharePoint.

Video natáčejte kolmo, pomalu otáčejte listy sešitu a vždy na 2-3 vteřiny po otočení počkejte, aby případně kamera či mobil stihly zaostřit. Před uploadem si video zkontrolujte v PC, že není otočené, je dobře čitelné, atd.

Soubor pojmenujte svým jménem a příjmením a zkratkou předmětu, tedy např. novak_jan_M.mp4, novak_jan_F.mp4.

Druhý způsob je nafotit stránku po stránce a z fotek udělat JEDNO PDF a nahrát přes SharePoint na Teams do příslušné složky.

Vzhledem k tomu, jak s tím bojovali někteří prváci, doporučuji nahrát to tam už během pondělí nebo úterý, abyste stihli případně zareagovat na neúspěšný upload, nefunkční video, apod.

Plnění výpisků bude oznámkováno.

Díky za spolupráci.
ČK

Příloha: žádná


4C ALL Kontrola výpisků do středy 8.4. 14:00

vloženo: 03.04.2020 16:04:14 platnost: 08.04.2020

Do středy 8.4. 14:00 mi prosím v Teams do složky Kontrola_prace_1 nahrajte zvlášť video za matematiku a zvlášť video za fyziku (platí jen pro 4.C) do příslušného kanálu přes SharePoint.

Video natáčejte kolmo, pomalu otáčejte listy sešitu a vždy na 2-3 vteřiny po otočení počkejte, aby případně kamera či mobil stihly zaostřit. Před uploadem si video zkontrolujte v PC, že není otočené, je dobře čitelné, atd.

Soubor pojmenujte svým jménem a příjmením a zkratkou předmětu, tedy např. novak_jan_M.mp4, novak_jan_F.mp4.

Druhý způsob je nafotit stránku po stránce a z fotek udělat JEDNO PDF a nahrát přes SharePoint na Teams do příslušné složky.

Vzhledem k tomu, jak s tím bojovali někteří prváci, doporučuji nahrát to tam už během pondělí nebo úterý, abyste stihli případně zareagovat na neúspěšný upload, nefunkční video, apod.

Plnění výpisků bude oznámkováno.

Díky za spolupráci.
ČK

Příloha: žádná


1A MAT Výsledky cvičných příkladů na 3. čtvrtletní práci

vloženo: 02.04.2020 11:04:37 platnost: 14.04.2020

Výsledky jsou v příloze. Příští týden nebo kdykoliv jindy můžeme diskutovat postupy řešení, pokud vám něco nevyjde.

Příloha: ../prostudenty/gnb-1a3c-vysledky1-14.pdf


3C MAT Výsledky cvičných příkladů na 3. čtvrtletní práci

vloženo: 02.04.2020 11:04:37 platnost: 14.04.2020

Výsledky jsou v příloze. Příští týden nebo kdykoliv jindy můžeme diskutovat postupy řešení, pokud vám něco nevyjde.

Příloha: ../prostudenty/gnb-1a3c-vysledky1-14.pdf


1A ALL Kontrola výpisků do pátku 3.4. 14:00

vloženo: 01.04.2020 17:04:47 platnost: 03.04.2020

Do pátku 3.4. 14:00 mi prosím v Teams do složky Kontrola_prace_1 nahrajte zvlášť video za matematiku a zvlášť video za fyziku do příslušného kanálu přes SharePoint.

Video natáčejte kolmo, pomalu otáčejte listy sešitu a vždy na 2-3 vteřiny po otočení počkejte, aby případně kamera či mobil stihly zaostřit.

Soubor pojmenujte svým jménem a příjmením a zkratkou předmětu, tedy např. novak_jan_M.mp4, novak_jan_F.mp4.

Plnění výpisků bude oznámkováno.

Díky za spolupráci.
ČK

Příloha: žádná


3C ALL Kontrola výpisků do pátku 3.4. 14:00

vloženo: 01.04.2020 17:04:47 platnost: 03.04.2020

Do pátku 3.4. 14:00 mi prosím v Teams do složky Kontrola_prace_1 nahrajte zvlášť video za matematiku a zvlášť video za fyziku do příslušného kanálu přes SharePoint.

Video natáčejte kolmo, pomalu otáčejte listy sešitu a vždy na 2-3 vteřiny po otočení počkejte, aby případně kamera či mobil stihly zaostřit.

Soubor pojmenujte svým jménem a příjmením a zkratkou předmětu, tedy např. novak_jan_M.mp4, novak_jan_F.mp4.

Plnění výpisků bude oznámkováno.

Díky za spolupráci.
ČK

Příloha: žádná


1A MAT Techambition zdarma

vloženo: 01.04.2020 12:04:36 platnost: 30.06.2020

Pro výuku matematiky a získání základních i rozšířených znalostí z matematiky můžete využít i nabídku Techambition, který nabízí do konce školního roku přístup zdarma.

Podívejte se na https://cze-cs.techambition.com/, zaregistrujte se tam a zkuste využít cvičné úlohy, které se tam nabízí.

Příloha: žádná


3C MAT Techambition zdarma

vloženo: 01.04.2020 12:04:36 platnost: 30.06.2020

Pro výuku matematiky a získání základních i rozšířených znalostí z matematiky můžete využít i nabídku Techambition, který nabízí do konce školního roku přístup zdarma.

Podívejte se na https://cze-cs.techambition.com/, zaregistrujte se tam a zkuste využít cvičné úlohy, které se tam nabízí.

Příloha: žádná


4C MAT Techambition zdarma

vloženo: 01.04.2020 12:04:36 platnost: 30.06.2020

Pro výuku matematiky a získání základních i rozšířených znalostí z matematiky můžete využít i nabídku Techambition, který nabízí do konce školního roku přístup zdarma.

Podívejte se na https://cze-cs.techambition.com/, zaregistrujte se tam a zkuste využít cvičné úlohy, které se tam nabízí.

Příloha: žádná


2A MAT Úkoly na období 30.3.-9.4.

vloženo: 30.03.2020 18:03:17 platnost: 09.04.2020

1. Udělat výpisky z kapitoly Stejnolehlost.
2. Zapsat dle videa do sešitů, jak se pomocí stejnolehlosti řeší společné tečny dvou kružnic.

Video se budu snažit natočit v úterý 31.3. a umístit hned na web nejpozději ve středu 1.4.

Pak jsou Velikonoční prázdniny. V úterý po Velikonocích si zadáme další práci, nachystám zatím prezentace ze stereometrie.

Čtvrtletní práci si napíšeme koncem dubna, vše ještě upřesním po Velikonocích.

Příloha: žádná


4C MAT Úkoly na období 30.3.-9.4.

vloženo: 30.03.2020 18:03:17 platnost: 09.04.2020

1. Udělat výpisky z kapitoly Stejnolehlost.
2. Zapsat dle videa do sešitů, jak se pomocí stejnolehlosti řeší společné tečny dvou kružnic.

Video se budu snažit natočit v úterý 31.3. a umístit hned na web nejpozději ve středu 1.4.

Pak jsou Velikonoční prázdniny. V úterý po Velikonocích si zadáme další práci, nachystám zatím prezentace ze stereometrie.

Čtvrtletní práci si napíšeme koncem dubna, vše ještě upřesním po Velikonocích.

Příloha: žádná


1A MAT Úkoly na období 30.3.-10.4.

vloženo: 30.03.2020 18:03:09 platnost: 10.04.2020

Během tohoto týdne si projděte úlohy k procvičení, které jsem posílal v minulé aktualitě.
Máte tedy 14 dní na přípravu - opakování - na 3. čtvrtletní práci.
Online hodiny budou sloužit k případné konzultaci jednotlivých úloh - k vašim dotazům, nikoliv k celému výpočtu úlohy. Budu se vás spíš snažit navést na řešení, na které ale musíte přijít sami.

Příloha: žádná


3C MAT Úkoly na období 30.3.-10.4.

vloženo: 30.03.2020 18:03:09 platnost: 10.04.2020

Během tohoto týdne si projděte úlohy k procvičení, které jsem posílal v minulé aktualitě.
Máte tedy 14 dní na přípravu - opakování - na 3. čtvrtletní práci.
Online hodiny budou sloužit k případné konzultaci jednotlivých úloh - k vašim dotazům, nikoliv k celému výpočtu úlohy. Budu se vás spíš snažit navést na řešení, na které ale musíte přijít sami.

Příloha: žádná


4C FYZ Laboratorní cvičení - kyvadlo

vloženo: 30.03.2020 17:03:55 platnost: 07.04.2020

Postup práce je v příloze.
Instruktáž pro určení odchylky měření v MS Excel uděláme v online hodině fyziky v úterý 31.3.
Protokoly odevzdejte přes Teams do složky Lab_cv_kyvadlo nejpozději 7.4. do 10:00.

Příloha: ../prostudenty/lab.cv-kyvadlo-urceni-g.pdf


1A MAT Výsledky KDU1

vloženo: 30.03.2020 11:03:34 platnost: 03.04.2020

Dobrý den všem,
známky z KDU1 máte na Bakalářích.
Pokud někdo bude chtít konzultovat chyby, napište mi mail, domluvíme online hovor přes Teams.
Děkuji Tomáši Bílkovi a Kristianu Kleinerovi, že písemku řešili poctivě bez opisování, což se bohužel nedá říct o některých jiných písemkách.
Protože to byla první zkušenost s odevzdáním online, byl jsem při hodnocení shovívavý.
Nicméně z toho vyplynulo několik věcí:

1) na písemky odevzdané po termínu nebudu brát zřetel - 90 minut je dostatečná doba pro všechny úkony
2) nebudu brát zřetel na písemky odeslané "na podruhé" s opravou. Platí tedy to, co pošlete napoprvé, takže si vše zkontrolujte. Je třeba brát v úvahu i možnost vašeho opisování skrze sdílené výsledky.
3) Další písemky budou na skupiny, počet skupin bude minimálně 4.
4) Někteří neví, co znamená vyfotit písemku kolmo shora.
5) Upravte prosím kvalitu fotografií tak, aby PDF dokument byl zřetelně čitelný i při zvětšení 200 %, ještě než to odešlete. Některé práce nešly vůbec přečíst, některé poměrně obtížně, kvalita fotografií rozmazaná. Je třeba si tedy před odesláním PDF souboru zkontrolovat, že je čitelný.
6) Někteří nerespektují pravidlo 1 stránka vašich zápisků = 1 fotka = 1 stránka v PDF. Spojují více fotek do jedné stránky apod., čímž akorát vše komplikují a dělají nečitelné. Příště nečitelné práce nebo téměř nečitelné nehodnotím.

KDU1 dopadl opticky velmi dobře, nicméně opisování je zřetelné, protože pokud jsou výsledky za třídu "normální", musí rozložení známek odpovídat Gaussově křivce, což nesplňuje ani jedna třída. Pochopte, že mě podvést můžete, ale přírodní zákony neobalamutíte ;-))

Pro příští odevzdání přes Teams ještě pošlu upřesňující informace.

Díky za spolupráci a znovu apeluji na váš čestný přístup při řešení písemek, protože vše co jste teď našvindlovali, se pak stejně ukáže v ročníkové práci, že to neumíte. A vyřešit dvě RP za 45 minut nedají ani ti nejlepší z vás, takže nelze spoléhat na pomoc od kamarádů. Navíc i zde bude pravděpodobně více skupin než 2.
Zdravím a buďte zdrávi!
ČK

Příloha: žádná


3C MAT Výsledky KDU1

vloženo: 30.03.2020 11:03:34 platnost: 03.04.2020

Dobrý den všem,
známky z KDU1 máte na Bakalářích.
Pokud někdo bude chtít konzultovat chyby, napište mi mail, domluvíme online hovor přes Teams.
Děkuji Tomáši Bílkovi a Kristianu Kleinerovi, že písemku řešili poctivě bez opisování, což se bohužel nedá říct o některých jiných písemkách.
Protože to byla první zkušenost s odevzdáním online, byl jsem při hodnocení shovívavý.
Nicméně z toho vyplynulo několik věcí:

1) na písemky odevzdané po termínu nebudu brát zřetel - 90 minut je dostatečná doba pro všechny úkony
2) nebudu brát zřetel na písemky odeslané "na podruhé" s opravou. Platí tedy to, co pošlete napoprvé, takže si vše zkontrolujte. Je třeba brát v úvahu i možnost vašeho opisování skrze sdílené výsledky.
3) Další písemky budou na skupiny, počet skupin bude minimálně 4.
4) Někteří neví, co znamená vyfotit písemku kolmo shora.
5) Upravte prosím kvalitu fotografií tak, aby PDF dokument byl zřetelně čitelný i při zvětšení 200 %, ještě než to odešlete. Některé práce nešly vůbec přečíst, některé poměrně obtížně, kvalita fotografií rozmazaná. Je třeba si tedy před odesláním PDF souboru zkontrolovat, že je čitelný.
6) Někteří nerespektují pravidlo 1 stránka vašich zápisků = 1 fotka = 1 stránka v PDF. Spojují více fotek do jedné stránky apod., čímž akorát vše komplikují a dělají nečitelné. Příště nečitelné práce nebo téměř nečitelné nehodnotím.

KDU1 dopadl opticky velmi dobře, nicméně opisování je zřetelné, protože pokud jsou výsledky za třídu "normální", musí rozložení známek odpovídat Gaussově křivce, což nesplňuje ani jedna třída. Pochopte, že mě podvést můžete, ale přírodní zákony neobalamutíte ;-))

Pro příští odevzdání přes Teams ještě pošlu upřesňující informace.

Díky za spolupráci a znovu apeluji na váš čestný přístup při řešení písemek, protože vše co jste teď našvindlovali, se pak stejně ukáže v ročníkové práci, že to neumíte. A vyřešit dvě RP za 45 minut nedají ani ti nejlepší z vás, takže nelze spoléhat na pomoc od kamarádů. Navíc i zde bude pravděpodobně více skupin než 2.
Zdravím a buďte zdrávi!
ČK

Příloha: žádná


2A MAT Řešení KDÚ1

vloženo: 27.03.2020 16:03:49 platnost: 14.04.2020

Pokud by něco nebylo jasné nebo jste se chtěli něco zeptat, napište mi mail, případně pak pořešíme přes Teams online.

Možností, jak řešit konkrétní konstrukční úlohu, je někdy více. Pokud bude váš postup v pořádku, uznám samozřejmě i postup odlišný od mého. Musí být ale v pořádku zápis konstrukce.

Známky uvidíte na Bakalářích.

Příloha: ../prostudenty/2a4c-kdu1-reseni.pdf


4C MAT Řešení KDÚ1

vloženo: 27.03.2020 16:03:49 platnost: 14.04.2020

Pokud by něco nebylo jasné nebo jste se chtěli něco zeptat, napište mi mail, případně pak pořešíme přes Teams online.

Možností, jak řešit konkrétní konstrukční úlohu, je někdy více. Pokud bude váš postup v pořádku, uznám samozřejmě i postup odlišný od mého. Musí být ale v pořádku zápis konstrukce.

Známky uvidíte na Bakalářích.

Příloha: ../prostudenty/2a4c-kdu1-reseni.pdf


4C FYZ Úkoly na období 30.3.-8.4.

vloženo: 26.03.2020 15:03:37 platnost: 00.00.0000

1. Udělat laboratorní práci č.10 s kyvadlem, viz pokyny na http://matfyz.eu/fyzika.php?typ=f-laborky. Objeví se tam do 31.3.

2. Udělat výpisky a vypočítat si příklady na konci kapitoly Přeměny energie v mech. oscilátoru.

Pak jsou Velikonoční prázdniny, takže si je užijte dle možností. Další práci budu zadávat po 14.4.

Příloha: žádná


1A FYZ Úkoly na období 30.3.-8.4.

vloženo: 26.03.2020 15:03:11 platnost: 08.04.2020

1. Udělat výpisky z kapitol Těžiště TT, Rovnovážná poloha TT, Kinetická energie TT(TT=tuh.těl.)
2. Vypočítat si příklady na konci každé kapitoly

Pokud nechápete třeba někdy text z knížky, využívejte Studentovo minimum. Aby probíhaly v mozku učební procesy, není dobré Studentovo minimum jen vytisknout a vložit do sešitu, ale je lepší přepsat, protože tím přepisováním už se to mozek učí a pamatuje.

Pak jsou Velikonoční prázdniny, takže si je užijte dle možností. Další práci budu zadávat po 14.4.

Příloha: žádná


3C FYZ Úkoly na období 30.3.-8.4.

vloženo: 26.03.2020 15:03:11 platnost: 08.04.2020

1. Udělat výpisky z kapitol Těžiště TT, Rovnovážná poloha TT, Kinetická energie TT(TT=tuh.těl.)
2. Vypočítat si příklady na konci každé kapitoly

Pokud nechápete třeba někdy text z knížky, využívejte Studentovo minimum. Aby probíhaly v mozku učební procesy, není dobré Studentovo minimum jen vytisknout a vložit do sešitu, ale je lepší přepsat, protože tím přepisováním už se to mozek učí a pamatuje.

Pak jsou Velikonoční prázdniny, takže si je užijte dle možností. Další práci budu zadávat po 14.4.

Příloha: žádná


2A MAT Změna termínu pro vypracování kontrolního DÚ2

vloženo: 25.03.2020 18:03:43 platnost: 26.03.2020

Vzhledem k novým rozvrhům, kdy mají být učitelé on-line a k dispozici žákům, posuneme čas (termín 26.3. zůstává) na 14:00.

Příloha: žádná


4C MAT Změna termínu pro vypracování kontrolního DÚ2

vloženo: 25.03.2020 18:03:43 platnost: 26.03.2020

Vzhledem k novým rozvrhům, kdy mají být učitelé on-line a k dispozici žákům, posuneme čas (termín 26.3. zůstává) na 14:00.

Příloha: žádná


AC ALL Odevzdávání úkolů, písemek, atd.

vloženo: 25.03.2020 13:03:42 platnost: 30.06.2020

Dobrý den všem,
nejprve bych rád poděkoval Jakubovi Lehkému za pohotové seznámení s prostředím Discord a všem ostatním, se kterými jsme zkusili v tomto prostředí komunikaci.

Nicméně po srovnání s prostředím Teams, na které najela celá školy, jsem se rozhodl také pro Teams. Umožňuje kvalitnější hovory, lepší organizaci adresářů, atd.

Takže odevzdávání kontrolních DÚ, kontrolu výpisků (upřesním v další aktualitě), písemných prací, či jiných souborů (např. laboratorní práce ve 4C) budeme dělat přes Teams. Platí už pro zítřejší odevzdání KDÚ1 ve 2A a 4C.

Seznamte se tedy co nejrychleji s vašimi týmy. V každém týmu mám zřízené kanály zvlášť pro matematiku a zvlášť pro fyziku.

Každý kanál má své SharePoint prostředí, přes které budete do zadaných adresářů ukládat svoji práci. Přístup je po kliknutí na název kanálu přes ... v horním rohu a v menu položka SharePoint. Zatím si každý vyzkoušejte vložit nějaký soubor do adresáře Pokusna_slozka. Vyzkoušejte klidně nejen PDF, ale i krátké video, word, atd.

V případě nejasností mi napište ještě dnes mail.

Příloha: žádná


1A FYZ 3D modely Corinth zdarma

vloženo: 25.03.2020 13:03:19 platnost: 30.06.2020

Aplikaci Corinth znáte ze školy, občas jsme si ukazovali nějaké 3D modely na velkoplošné televizi.
Corinth po dobu distanční výuky nabízí přístup k aplikaci online a zdarma, využijte to.

Jak na to:
1) přes https://www.corinth3d.com/cs/corinth-zdarma
2)nebo zkuste postup podle PDF v příloze, tam je rovnou i aktivační klíč, jen si nejsem jistý jestli jen pro naši školu, snad ano, 300 licencí by mělo stačit

1A a 3C se to bude hodit pro další kapitoly Mechanika kapalin, je tam hodně modelů na témata, která budeme probírat. Na některé modely se budu odkazovat i v zadávání další domácí práce.

4C využije modely oscilátorů, Seebeckovu sirénu a jiné. Podívejte se do menu aplikace, co je vše k dispozici.

2A sice neučím, ale podívat se na to můžete taky.

Příloha: ../prostudenty/corinth_zdarma.pdf


2A FYZ 3D modely Corinth zdarma

vloženo: 25.03.2020 13:03:19 platnost: 30.06.2020

Aplikaci Corinth znáte ze školy, občas jsme si ukazovali nějaké 3D modely na velkoplošné televizi.
Corinth po dobu distanční výuky nabízí přístup k aplikaci online a zdarma, využijte to.

Jak na to:
1) přes https://www.corinth3d.com/cs/corinth-zdarma
2)nebo zkuste postup podle PDF v příloze, tam je rovnou i aktivační klíč, jen si nejsem jistý jestli jen pro naši školu, snad ano, 300 licencí by mělo stačit

1A a 3C se to bude hodit pro další kapitoly Mechanika kapalin, je tam hodně modelů na témata, která budeme probírat. Na některé modely se budu odkazovat i v zadávání další domácí práce.

4C využije modely oscilátorů, Seebeckovu sirénu a jiné. Podívejte se do menu aplikace, co je vše k dispozici.

2A sice neučím, ale podívat se na to můžete taky.

Příloha: ../prostudenty/corinth_zdarma.pdf


3C FYZ 3D modely Corinth zdarma

vloženo: 25.03.2020 13:03:19 platnost: 30.06.2020

Aplikaci Corinth znáte ze školy, občas jsme si ukazovali nějaké 3D modely na velkoplošné televizi.
Corinth po dobu distanční výuky nabízí přístup k aplikaci online a zdarma, využijte to.

Jak na to:
1) přes https://www.corinth3d.com/cs/corinth-zdarma
2)nebo zkuste postup podle PDF v příloze, tam je rovnou i aktivační klíč, jen si nejsem jistý jestli jen pro naši školu, snad ano, 300 licencí by mělo stačit

1A a 3C se to bude hodit pro další kapitoly Mechanika kapalin, je tam hodně modelů na témata, která budeme probírat. Na některé modely se budu odkazovat i v zadávání další domácí práce.

4C využije modely oscilátorů, Seebeckovu sirénu a jiné. Podívejte se do menu aplikace, co je vše k dispozici.

2A sice neučím, ale podívat se na to můžete taky.

Příloha: ../prostudenty/corinth_zdarma.pdf


4C FYZ 3D modely Corinth zdarma

vloženo: 25.03.2020 13:03:19 platnost: 30.06.2020

Aplikaci Corinth znáte ze školy, občas jsme si ukazovali nějaké 3D modely na velkoplošné televizi.
Corinth po dobu distanční výuky nabízí přístup k aplikaci online a zdarma, využijte to.

Jak na to:
1) přes https://www.corinth3d.com/cs/corinth-zdarma
2)nebo zkuste postup podle PDF v příloze, tam je rovnou i aktivační klíč, jen si nejsem jistý jestli jen pro naši školu, snad ano, 300 licencí by mělo stačit

1A a 3C se to bude hodit pro další kapitoly Mechanika kapalin, je tam hodně modelů na témata, která budeme probírat. Na některé modely se budu odkazovat i v zadávání další domácí práce.

4C využije modely oscilátorů, Seebeckovu sirénu a jiné. Podívejte se do menu aplikace, co je vše k dispozici.

2A sice neučím, ale podívat se na to můžete taky.

Příloha: ../prostudenty/corinth_zdarma.pdf


3C MAT Pokyny ke 3. čtvrtletní práci

vloženo: 25.03.2020 11:03:53 platnost: 14.04.2020

3. čtvrtletní práce proběhne v úterý 14.4.2020 ve 13:00.Pozor změna času kvůli rozvrhu
Zadání příkladů bude uveřejněno na stránkách matfyz.eu pod Kontrolními DÚ (KDÚ).
Odevzdání proběhne dle stejných pravidel jako u KDÚ s výjimkou toho, že výsledné PDF uložíte do příslušného adresáře v kanálu matematiky v Teams.

Cvičné příklady přikládám v příloze. Výsledky uveřejním během příštího týdne. Pokud by někdo potřeboval konzultovat postup, domluvíme se přes mail na termínu videokonference v Teams.

Příloha: ../prostudenty/gnb-1a3c-priklady-procviceni-3ctvrtletni-prace.pdf


1A MAT Pokyny ke 3. čtvrtletní práci

vloženo: 25.03.2020 11:03:53 platnost: 14.04.2020

3. čtvrtletní práce proběhne v úterý 14.4.2020 ve 13:00.Pozor změna času kvůli rozvrhu
Zadání příkladů bude uveřejněno na stránkách matfyz.eu pod Kontrolními DÚ (KDÚ).
Odevzdání proběhne dle stejných pravidel jako u KDÚ s výjimkou toho, že výsledné PDF uložíte do příslušného adresáře v kanálu matematiky v Teams.

Cvičné příklady přikládám v příloze. Výsledky uveřejním během příštího týdne. Pokud by někdo potřeboval konzultovat postup, domluvíme se přes mail na termínu videokonference v Teams.

Příloha: ../prostudenty/gnb-1a3c-priklady-procviceni-3ctvrtletni-prace.pdf


2A MAT Kontrolní DÚ1

vloženo: 22.03.2020 17:03:37 platnost: 27.03.2020

Ve čtvrtek 26.3. v 10:00 si napíšeme kontrolní DÚ1. Na vypracování budete mít 60 minut (všichni, nejen PUPové mají 15 minut navíc), na další administraci 30 minut, viz pokyny na stránce KONTROLNÍ DÚ.
Mimořádně používejte při rýsování propisku, obyčejná tužka nebude na fotografiích vidět. Kružnice samozřejmě budou obyčejnou tuhou.
Nezapomeňte, že každá konstrukční úloha má rozbor - od ruky náčrt situace včetně řešení, dále popis konstrukce a vlastní přesnou konstrukci.
Úkol bude součástí vaší klasifikace a tímto způsobem budeme prověřovat i nadále vaši domácí přípravu.
V příloze máte pár příkladů na procvičení. Věnujte jim pozornost!

Příloha: ../prostudenty/gnb-2a4c-cvicne-konstrukcni-ulohy.pdf


4C MAT Kontrolní DÚ1

vloženo: 22.03.2020 17:03:37 platnost: 27.03.2020

Ve čtvrtek 26.3. v 10:00 si napíšeme kontrolní DÚ1. Na vypracování budete mít 60 minut (všichni, nejen PUPové mají 15 minut navíc), na další administraci 30 minut, viz pokyny na stránce KONTROLNÍ DÚ.
Mimořádně používejte při rýsování propisku, obyčejná tužka nebude na fotografiích vidět. Kružnice samozřejmě budou obyčejnou tuhou.
Nezapomeňte, že každá konstrukční úloha má rozbor - od ruky náčrt situace včetně řešení, dále popis konstrukce a vlastní přesnou konstrukci.
Úkol bude součástí vaší klasifikace a tímto způsobem budeme prověřovat i nadále vaši domácí přípravu.
V příloze máte pár příkladů na procvičení. Věnujte jim pozornost!

Příloha: ../prostudenty/gnb-2a4c-cvicne-konstrukcni-ulohy.pdf


2A MAT Nové video materiály

vloženo: 22.03.2020 17:03:07 platnost: 29.04.2020

Pod položkou menu VIDEO VÝUKA jsou k nastudování dvě konstrukce. Prostudujte, jak se dělá ten oblouk kružnice, může to být součástí čtvrtečního kontrolního DÚ1.

Příloha: žádná


4C MAT Nové video materiály

vloženo: 22.03.2020 17:03:07 platnost: 29.04.2020

Pod položkou menu VIDEO VÝUKA jsou k nastudování dvě konstrukce. Prostudujte, jak se dělá ten oblouk kružnice, může to být součástí čtvrtečního kontrolního DÚ1.

Příloha: žádná


1A MAT Iracionální rovnice - video materiály

vloženo: 22.03.2020 16:03:47 platnost: 29.04.2020

Video příklady na iracionální rovnice jsou již k dispozici v položce menu VIDEO VÝUKA.
Videa buď stáhněte nebo jdou pustit přímo v prohlížeči.
V případě problémů dejte vědět mailem.

Příloha: žádná


3C MAT Iracionální rovnice - video materiály

vloženo: 22.03.2020 16:03:47 platnost: 29.04.2020

Video příklady na iracionální rovnice jsou již k dispozici v položce menu VIDEO VÝUKA.
Videa buď stáhněte nebo jdou pustit přímo v prohlížeči.
V případě problémů dejte vědět mailem.

Příloha: žádná


AC ALL Neměnit mailové adresy

vloženo: 22.03.2020 15:03:51 platnost: 29.06.2020

Dobrý den všem,

prosím vás, přestaňte blbnout a NEMĚŇTE DO KONCE ČERVNA SVOJE MAILOVÉ ADRESY!!!

Neumíte si představit kolik zmatků tím působíte a kolik práce nám přiděláváte!

ČK

Příloha: žádná


AC ALL Nový způsob zadávání úkolů

vloženo: 21.03.2020 00:00:00 platnost: 30.06.2020

Od pondělí 23.3.2020 sledujte tyto aktuality. Informace už nebudou posílány přes Bakaláře - Komens, protože někteří studenti mají problém s připojením.
Označení AC představuje všechny třídy. Předmět ALL označuje obecnou zprávu.

Příloha: ./prostudenty/


Social Media
Zaslat info mailem
Newsletter: