Kontakt

RNDr. Čeněk Kodejška, Ph.D.
Gymnázium Nový Bydžov
Komenského 77
504 01 Nový Bydžov
Česká republika

tel.: +420605417772
eml.: kodejska@gnb.cz

Experimenty pro žáky SŠ